Unga människor på en klippa

Relationer

Relationer är en viktig del i livet, relationer till andra påverkar oss mycket. Relationer kan man inte ta för givet, man kan behöva jobba och ta hand om sina relationer

Relationerna ser olika ut för alla

olika-relationer.png

Våra liv präglas av relationer till olika människor. En del har lätt för att inleda relationer, andra har svårare. En del kan ”vårda” sina relationer, jämka, ge och ta, har balans i sina relationer. Andra inte, de kanske känner sig utnyttjade, hamnar i konflikter eller har svårt att skapa och bevara goda relationer.

Vissa älskar att ha många människor omkring sig där andra kan känna obehag och ångest i sociala relationer. Är rädda för att göra fel, inte passa in eller bli bedömda och uttittade av andra.

Relationer ändras under olika perioder i vårt liv

Generationer.png

Det finns en mängd olika former av relationer, hur ”nära” relationerna är, det kan vara relationer mellan partners, mellan föräldrar och barn, mellan kompisar, arbetskamrater, träningskompisar, släktingar, personal, med flera. Kombinationerna är oändliga, och de ändras under olika perioder i vårt liv. 

Alla människor har relationer. En del har få, en del har många - somliga relationer känns livsviktiga, medan andra kanske rentav känns tärande och tar mera energi än de ger.

Vissa är vi mera ”tvungna” att ha, som till exempel en viss relation till vår lärare eller chef, medan andra helt och hållet är vårat eget val.

Bra relationer är viktiga för att vi ska må bra.

Outtalade regler och förväntningar.

3-flickor.png

Det finns ofta ”osynliga” ”outtalade” önskningar, behov och förväntningar i olika relationer, det kan vara viktigt att vara tydlig och just uttrycka dessa ”förväntningar” så att det inte blir missförstånd i relationen.

Om jag till exempel har förväntan att vi har en nära relation, vi är tillsammans, älskande och trogna mot varandra medan den jag träffar tänker att det bara är en ytlig relation, vi kan träffa andra och vi inte alls är ett par, så är utrymmet för missförstånd och sårade känslor mycket stort.

Att uttrycka ”villkoren” för just vår relation, hur den ska se ut och fungera. Vad har vi för ”mål” med vår relation.

Du respektive Jag

Händer-pussel.png

Vad DU önskar, vill ha och behöver, och vad JAG önskar, vill ha och behöver. Det kanske inte stämmer överens, det kanske är så att det är något vi kan ha överseende med eller det kanske är så viktigt att vår relation inte kan fortsätta om vi inte ser lika på detta.

Det kan då vara bättre att avsluta relationen, än att leva under lång tid där man TROR att båda är överens, och mycket senare efter flera år, upptäcka att det inte alls är så. Bättre att veta och ha ett val.

Kan vara saker som framtida barn, min partner är gift och om hen tar ut skilsmässa eller inte, trohet, våld, missbruk eller andra mindre men för mig viktiga delar i en relation.

Balans i relationen

Händer.png

Livsbalans handlar ju att ha balans mellan vad som tar och vad som ger kraft och ork.

Balans i relationen, är ungefär samma sak. Balans mellan vad som ger energi, lust, glädje och leder framåt, och vad som tar energi, lust, glädje och får oss att fastna och hamna i ständiga konflikter.

Det behöver inte fördelas exakt lika hela tiden, men det behöver finnas utrymme för bådas behov och önskemål i relationen.

Obalans i relationen

Uttråkad.png

En relation med en kompis som ständigt bara pratar om sig, bara vill göra saker just den gillar, vill vara den som bestämmer och dirigerar villkoren. När du är ledsen så orkar/kan eller vill kompisen aldrig lyssna, visar ointresse eller blir uttråkad. Vill aldrig följa med på saker du gillar eller att du kan få bestämma. Det är inte en relation i balans.

Sedan har man olika behov i olika perioder, men det ska finnas ett utrymme för båda.

Mindfull i relationer

Flickor-pratar_liten.png

Att vara medvetet närvarande i mina relationer. Det innebär att stanna upp, observera och beskriva för mig själv hur mina relationer ser ut och fungerar. Bare se på hur det verkligen fungerar, utan att döma eller värdera. Det kan vara nyttigt för att se och fundera över om jag har de relationer jag vill ha och behöver.

Vilka relationer har jag, är de som jag önskar?

Rita av cirklarna           
Här ser du exempel på relationer i förhållande till dig.

Jag och mina relationer

Du själv är pricken i mitten. Rita in de relationer du har i ditt dagliga liv, kan även vara ”digitala kontakter”. Hur nära respektive långt bort står de dig?

Gör pilar ifrån eller mot dig, vilka skulle du vilja ha längre bort respektive närmare?

Önskar du fler relationer? Färre, avgränsa dig mera?

Har jag balans i mina relationer?  

Vad hindrar just dig i relationer?

Tänk-igenom---kopia.png

Fungera vad är det som gör att just du har det svårt på olika sätt i relationer?

Jag saknar relationsfärdigheter- vet inte hur jag ska vara eller göra.

Jag vet inte riktigt vad jag själv vill eller behöver

Har inga mål i relationen, eller glömt bort mina egna eller relationens mål.

Starka känslor ställer till det för mig i relationen, ilska, ångest, rädsla, skam m.m.

Mina negativa tankar, tänker att jag inte klarar, inte är värd, ingen gillar mig med mera.

Andra människor eller olika omständigheter hindrar mig, (föräldrar, religion, skolan, ekonomi, avstånd med mera)

Tidigare erfarenheter som hindrar, minnen av mobbing, illa behandlad med mera.

Annat…

Tankar som kan hindra och störa i mina relationer

Två-som-cyklar---kopia.png

Älskar hen mig borde den fatta fast jag ingen säger…

Om jag säger nej blir jag lämnad…

Jag klarar inte någons besvikelse eller ledsnad….

Om andra inte är schyssta mot mig så behöver inte jag vara det mot dem…

Andra är idioter…

Jag har rätt och de borde lyssna….

Jag är inte värd att bli älskad….

Annat…

Viktiga moment i relationer

4-flickor.png

Ta hand om dina relationer

Lös konflikter innan de blir för stora/svåra, använd relationsfärdigheter

Minska risken för konflikter genom att använda relationsfärdigheter

Avsluta hopplösa relationer som ständigt bara ”tar”

Balansera egna önskemål och andras krav

Träna på att be andra om hjälp.

Säg nej om det behövs

Var tillsammans med andra på ett sådant sätt att du känner att du är nöjd och trivs med dig

själv.

Bygg upp kompetens och självrespekt

Undvik att göra dig allt för beroende och hjälplös.

Stå på dig. Ha respekt för dig själv. Stå för dina åsikter och för det du tror på, och lyssna och ha respekt för andras. (Tänk på ”utkikstornet” - Validering)

Vad behöver du jobba med när det gäller relationer?

olika-relationer-2.png

Läs mera om relationsfärdigheter under VAD GÖRA

Till toppen
Beteendekedja

Beteendecoach

Det kan vara svårt att se konsekvenserna i det man gör, varför man gör som man gör.

Snorkel logga

Snorkelövning

Övningar och information som hjälper dig att må bättre i stressade och utsatta situationer!

Pusselbit

Skills/Snorkel – Reglera känslor

Den här appen är ett verktyg som kan hjälpa dej att reglera din känsla. För instruktioner och lösenord se fliken Appar.